Cookie- en Privacyverklaring

Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met jou privacy en wat we met je gegevens doen.

Jouw persoonsgegevens, onze zorg

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij Stichting HulpMaatje Rhenen. Dagelijks kloppen mensen met geldzorgen bij ons aan voor gratis hulp. Voor onze activiteiten werken wij met verschillende labels, elk met een eigen aandachtsgebied. Je komt ons tegen onder de namen SchuldHulpMaatje Rhenen, JobHulpMaatje Rhenen, Noodfonds Rhenen, Formulierenbrigade Rhenen en Netwerk tegen Armoede.  Een deskundige en getrainde vrijwilliger helpt u graag weer op weg met je geldzaken of het zoeken naar een nieuwe baan. Wij gaan in dat traject heel zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We vinden het namelijk belangrijk dat u zich bij ons veilig voelt. Veilig betekent ook dat u er op mag vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om gaan.

Op welke rechtsgronden "verwerken" wij je gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de hulpvragersovereenkomst of maatjesovereenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jou toestemming ofwel omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. 

Bijzondere Gegevens

We zullen geen gevoelige persoonlijke gegevens (d.w.z. gegevens ten aanzien van ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, etc.) van u verzamelen of anderszins verwerken, behalve wanneer:

  • De verwerking vereist is vanuit een wettelijke bepaling; of wanneer
  • We van tevoren uitdrukkelijke toestemming van je hebben gekregen.

Met welke externe partijen delen wij je gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Wij werken in sommige gevallen samen met externe hulpverleners. Zij mogen je gegevens dan uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Uw gegevens mogen zij niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Wij zullen u altijd vooraf vragen om toestemming voordat wij gegevens van u met iemand delen.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden.

Cookies

Stichting HulpMaatje Rhenen maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer worden geplaatst als je onze website pagina’s bezoekt. Met behulp van cookies zorgen wij ervoor dat onze website technisch goed werkt. Je kunt de plaatsing van cookies uitschakelen via de instellingen van je eigen browser. Niemand kan dan nog cookies op je computer plaatsen. Dit leidt echter vaak tot een minder goede werking van websites.

Links naar derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Als je op zo'n link klikt, wordt de website van die derde partij geopend. Zodra je op de website van een van die derde partijen bent, is het privacy beleid van die partij van toepassing. Stichting HulpMaatje Rhenen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is het gebruik van deze links voor eigen risico.

Jouw gegevens inzien, wijzigen of wissen 

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kun je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.

Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming hebt gegeven, kun u deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming. 

Hebt u een dergelijk verzoek, geeft het ons dan door via dit  AVG meldingsformulier.

Sommige gegevens kunt u van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die u bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met u zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven. 

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben om wettelijke redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Bewaartermijn gegevens

Wij  hanteren voor het bewaren van gegevens een termijn van twee jaar vanaf het beëindigen van de hulpverlenersovereenkomst met u. Daarna wordt alleen nog geanonimiseerde gegevens bewaard. 

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Stichting HulpMaaatje Rhenen,  KvK nummer 64848221, RSIN nummer 855878198, gevestigd te Rhenen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Datalek

Als u merkt dat er sprake is van een (vermoedelijk) datalek binnen onze Stichting, laat het ons dan direct weten via ons Datalek meldingsformulier

Vragen

Voor verdere vragen over cookies en privacy kunt u contact met ons opnemen via ons AVG meldingsformulier
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, dan kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.