Ontstaan

In november 2017 heeft het Noodfonds een armoede-conferentie georganiseerd voor de gemeente Rhenen. Doel was om mensen en organisaties, die op de een of andere manier bij de
armoedeproblematiek zijn betrokken, bij elkaar te brengen om een aantal actuele onderwerpen te
bespreken.
Door het enthousiasme van de deelnemers is besloten om een Netwerk tegen Armoede op te zetten met het doel om elkaar beter te leren kunnen, zodat er gemakkelijker contacten kunnen worden gelegd. Het Netwerk organiseert enkele malen per jaar thema bijeenkomsten. De verslagen hiervan vindt u hieronder.
De laatste bijeenkomst in oktober 2022 ging specifiek over de oplopende armoede door de energiecrisis en inflatie.
Bent u ook geïnteresseerd in de armoede-problematiek in Rhenen dan kunt u zich aanmelden bij
tjarkstruifbontkes@hulpmaatjerhenen.nl.

 

Verslagen 

 

Datum

Onderwerp

12 oktober 2023Hulp aan multi-probleemgezinnen
11 oktober 2022Plan armoedebestrijding en Gevolgen inflatie
11 oktober 2021Symposium - Van macht naar kracht
29 september 2020                    Hoe motiveer je mensen, die overduidelijk in de problemen zitten, maar niet erg gemotiveerd lijken om hier iets aan te doen
2 juni 2020   Gevolgen Corona crisis
8 oktober 2019Op weg naar werk
21 mei 2019Armoede onder ouderen
15 januari 2019Samenwerking tussen organisaties bij complexe gevallen
30 oktober 2018Armoede onder jongeren
6 juni 2018Armoedebeleid Rhenen
15 mei 2018Training vroegsignalering schulden
12 februari 2018Conclusies armoedeconferentie
2 november 2017Armoedeconferentie 2017